Do Horoscope Don Lá Amárach

Brainse Reachtach - Comhdháil

Brainse Reachtach - Comhdháil

Tugtar an Chomhdháil ar an mBrainse Reachtach freisin. Tá dhá chuid sa Chomhdháil: Teach na nIonadaithe agus an Seanad.

Is é an Brainse Reachtach an chuid den rialtas a scríobhann agus a vótálann ar dhlíthe, ar a dtugtar reachtaíocht freisin. I measc chumhachtaí eile na Comhdhála tá cogadh a dhearbhú, ceapacháin Uachtaráin a dhearbhú do ghrúpaí mar an Chúirt Uachtarach agus an Comh-Aireachta, agus cumhacht a imscrúdú.

Foirgneamh Capitol na Stát Aontaithe
Capitol na Stát Aontaithe
le Ducksters Teach na hionadaithe

Tá 435 Ionadaí iomlán sa Teach. Tá líon difriúil ionadaithe ag gach stát ag brath ar a ndaonra iomlán. Faigheann stáit ina bhfuil níos mó daoine níos mó ionadaithe.

Toghtar ionadaithe gach dhá bhliain. Caithfidh siad a bheith 25 bliana d’aois, a bheith ina saoránach de chuid na SA ar feadh 7 mbliana ar a laghad, agus a bheith ina gcónaí sa stát a ndéanann siad ionadaíocht air.

Is é Cainteoir an Tí ceannaire Theach na nIonadaithe. Toghann an Teach an ball ar mian leo a bheith ina cheannaire. Tá an Cainteoir sa tríú háit i ndiaidh a chéile don Uachtarán.

An Seanad

Tá 100 ball ag an Seanad. Tá beirt Sheanadóir ag gach stát.

Toghtar Seanadóirí gach 6 bliana. Le bheith ina Sheanadóir caithfidh duine a bheith 30 bliain d’aois ar a laghad, a bheith ina shaoránach de chuid na SA ar feadh 9 mbliana ar a laghad, agus caithfidh sé maireachtáil sa stát a ndéanann siad ionadaíocht air.

Dlí a Dhéanamh

Le dlí a dhéanamh caithfidh sé dul trí dhornán céimeanna ar a dtugtar an Próiseas Reachtach. Is é an chéad chéim do dhuine bille a scríobh. Is féidir le duine ar bith bille a scríobh, ach ní féidir ach le ball den Chomhdháil é a chur i láthair na Comhdhála.

Ansin téann an bille chuig coiste atá ina shaineolaí ar ábhar an bhille. Anseo féadfar an bille a dhiúltú, glacadh leis, nó é a athrú. Féadfaidh an bille dul chuig roinnt coistí. Is minic a thugtar saineolaithe isteach chun finnéithe a thabhairt agus a dtuairimí a thabhairt faoi na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le bille. Nuair a bheidh an bille réidh agus nuair a aontaíonn an coiste, téann sé os comhair na Comhdhála iomláine.

Beidh a gcuid díospóireachtaí féin ag an Teach agus ag an Seanad araon faoin mbille. Labhróidh comhaltaí ar son nó i gcoinne an bhille agus ansin vótálfaidh an Chomhdháil. Caithfidh bille tromlach na vótaí a fháil ón Seanad agus ó Theach na nIonadaithe araon.

Is é an chéad chéim eile don Uachtarán an bille a shíniú. Féadfaidh an t-uachtarán an bille a shíniú ina dhlí nó a roghnú an bille a chrosadh. Nuair a bheidh bille ag crosta an uachtarán, is féidir leis an gcomhdháil iarracht an crosta a shárú trí dhá thrian den vóta a fháil ón Teach agus ón Seanad.

Cumhachtaí Eile Comhdhála

Chomh maith le dlíthe a dhéanamh, tá freagrachtaí agus cumhachtaí eile ag an gcomhdháil. Ina measc seo tá buiséad bliantúil a chruthú don rialtas agus cáin a ghearradh ar na saoránaigh chun íoc as. Cumhacht chomhdhála tábhachtach eile is ea an chumhacht cogadh a dhearbhú.

Tá an post sonrach ag an Seanad chun conarthaí le tíortha eile a dhaingniú. Deimhníonn siad ceapacháin uachtaránachta freisin.

Déanann an Chomhdháil maoirseacht rialtais freisin. Tá siad ceaptha a chinntiú go bhfuil an t-airgead cánach á chaitheamh ag an rialtas ar na rudaí cearta agus go bhfuil brainsí éagsúla an rialtais ag déanamh a gcuid post.