Do Horoscope Don Lá Amárach

Cabhair Staidéar Mata Leanaí

Ábhair Math Math do Pháistí

Iolrú
Cur isteach ar Iolrú
Iolrú Fada
Leideanna agus Seifteanna Iolraithe
Fréamh Cearnóg agus Cearnóg

Rannán
Isteach sa Rannán
Rannán Fada
Leideanna agus Seifteanna Rannáin

Codáin
Intro to Codáin
Codáin Choibhéiseacha
Codáin a Shimpliú agus a Laghdú
Codáin a Chur Leis agus a dhealú
Codáin a Iolrú agus a Roinn

Deachúlacha
Áit Luach Deachúlacha
Deachúlacha a Chur Leis agus a dhealú
Deachúlacha a Iolrú agus a Roinn

Ilghnéitheach
Dlíthe Bunúsacha Mata
Éagothroime
Uimhreacha Slánú
Digití agus Figiúirí Suntasacha
Príomhuimhreacha
Uimhreacha Rómhánacha
Uimhreacha Dénártha
Staitisticí
Meán, Airmheán, Mód agus Raon
Graif Pictiúr

Ailgéabar
Taispeántóirí
Cothromóidí Líneach - Réamhrá
Cothromóidí Líneach - Foirmeacha Fána
Ord Oibríochtaí
Cóimheasa
Cóimheasa, Codáin agus Céatadáin
Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach le Suimiú agus Dealú
Cothromóidí Ailgéabar a Réiteach le Iolrú agus Rannán

Céimseata
Ciorcal
Polagáin
Ceathairshleasáin
Triantáin
Teoirim Pythagorean
Imlíne
Fána
Achar Dromchla
Toirt Bosca nó Ciúb
Toirt agus Achar Dromchla Sféir
Toirt agus Achar Dromchla Sorcóra
Toirt agus Achar Dromchla Cón

Mata Airgid
Airgead a Chomhaireamh
Athrú a Dhéanamh
Mata Airgead Bunúsach
Fadhbanna Focal Airgid: Suimiú agus Dealú
Fadhbanna Focal Airgid: Iolrú agus Breisiú
Fadhbanna Focal Airgid: Ús agus Céatadán


Fadhbanna Cleachtais

Suimiú
Ceisteanna Cleachtais maidir le Breisiú Digiteach amháin
Dhá Cheist ar Chleachtas maidir le Breisiú Digiteach
Trí Cheist Chleachtais maidir le Breisiú Digiteach
Cluiche Mata Breisithe

Dealú
Ceisteanna Cleachtais um Dhealú Digiteach amháin
Trí Cheist Cleachtais um Dhealú Digiteach
Cluiche Mata Dealú

Iolrú
Ceisteanna Cleachtais Iolraithe Digití amháin
Trí Cheist Cleachtais Iolraithe Digití
Cluiche Táblaí Amanna Iolraithe

Rannán
Ceisteanna Cleachtais Rannán Digit amháin
Dhá Cheist Chleachtais don Rannán Digiteach
Cluiche Mata na Rannóige

Fadhbanna Focal
Fadhbanna Focal Digiteach amháin agus beirt
Gluais agus Téarmaí Mata
Gluais ailgéabar
Gluais uillinneacha
Gluais Figiúirí agus Cruthanna
Gluais codáin
Gluais ghraif agus línte
Gluais tomhais
Gluais oibríochtaí matamaitice
Gluais dóchúlachta agus staitisticí
Cineálacha gluais uimhreacha
Aonaid tomhais gluais

Cluichí Mata Leanaí

Féach na Cluichí Mata go léir
An cluiche Kids Math Challenge tugann sé deis do mhic léinn an cluiche a chur ar bun go dtí a leibhéal foghlama. Is féidir é a úsáid chun suimiú, dealú, iolrú agus roinnt a chleachtadh. Is féidir an cluiche a chur ar bun do cheann amháin de na hábhair matamaitice seo nó do na ceithre cinn ar fad.
An cluiche Tábla Kids Times tugann sé deis do mhic léinn iolraitheoir amháin a chleachtadh ag an am nó 1-12 go léir ag an am céanna.
Mata Mear do Pháistí cuidíonn sé le luas a fhorbairt sna bunábhair matamaitice.


Leathanach