Brainse Breithiúnach - An Chúirt Uachtarach

Brainse Breithiúnach - An Chúirt Uachtarach

Tá Brainse Breithiúnach an rialtais comhdhéanta de bhreithiúna agus chúirteanna. Ní thogh na daoine breithiúna cónaidhme. Ceapann an t-uachtarán iad agus déanann an Seanad iad a dhearbhú ansin.

Tá ordlathas cúirteanna cónaidhme sna Stáit Aontaithe. Ag an leibhéal is ísle tá 94 Cúirt Dúiche S.A. a chlúdaíonn réigiúin éagsúla sa tír agus a dhéileálann le formhór na gcásanna cónaidhme. Os cionn na gCúirteanna Dúiche tá na 13 Chúirt Achomhairc. Ag barr an Bhrainse Breithiúnaigh tá an Chúirt Uachtarach. Tá an focal deiridh ag an gCúirt Uachtarach.

Foirgneamh na Cúirte Uachtaraí
Uachtarach na Stát Aontaithe
Tógáil Cúirte Ceaptar breithiúna Cónaidhme ar feadh a saoil. Ní féidir iad a chur as oifig ach trí bhás nó trí impeachment ón gComhdháil. Déantar é seo chun ligean do bhreithiúna cinntí a dhéanamh bunaithe ar a gcoinsiasa agus ní ar an méid a bhraitheann siad a chaithfidh siad a dhéanamh chun go dtoghfar iad.

Is é post na gcúirteanna dlíthe na Comhdhála a léirmhíniú. Ní dhéanann siad dlíthe. Ní dhéanann siad cinntí ach ar chásanna iarbhír nuair a thaispeánann duine éigin go ndearnadh díobháil dóibh.

An Chúirt Uachtarach

Is í an Chúirt Uachtarach an chúirt is airde sna Stáit Aontaithe. Ní deir an Bunreacht cé mhéad Breithiún Cúirte Uachtaraí ba chóir a bheith ann. Bhí chomh beag le 6 bhreitheamh ann roimhe seo, ach ó 1869 bhí 9 mbreith ann.

Ainmníonn an tUachtarán comhaltaí uile na Cúirte Uachtaraí agus dearbhaíonn an Seanad iad. Tá a n-oifigí i seilbh an tsaoil.

Ní bhíonn go leor trialacha ag an gCúirt Uachtarach. Is é a dhéanann siad den chuid is mó ná athbhreithniú a dhéanamh ar chásanna a ndearnadh achomharc orthu ó na cúirteanna íochtaracha. Ní dhéantar athbhreithniú ar gach cás a chuirtear chuig an gCúirt Uachtarach. Seoltar timpeall 7,500 iarratas chuig an gCúirt Uachtarach gach bliain agus ní mheasann siad ach timpeall 150 atá tábhachtach go leor le hathbhreithniú.

An Próiseas Breithiúnach

Deirtear sa Bhunreacht go bhfuil sé de cheart ag gach duine triail chóir a fháil os comhair breithimh inniúil agus ghiúiré dá bpiaraí. Cuireann Bille na gCeart leis seo ráthaíocht a thabhairt do chearta eile amhail triail thapa, an ceart chun ionadaíochta dlíthiúla, an ceart gan triail a bhaint as an gcoir chéanna faoi dhó, agus cosaint ar phionóis éadrócaireach.

Nuair a ghabhfar é as coir, gheobhaidh an cúisí láithriú os comhair breithimh chun é a chúiseamh sa choir agus chun pléadáil ciontach nó neamhchiontach a iontráil.

Ansin tugtar dlíodóir don chúisí, mura féidir leo a gcuid féin a íoc, agus tugtar am dó an fhianaise a athbhreithniú agus a gcosaint a thógáil suas. Ansin déantar an cás a thriail os comhair breithimh agus giúiré. Má chinneann an giúiré nach bhfuil an cosantóir neamhchiontach, scaoiltear cúisimh agus téann an cúisí saor. Má tá fíorasc ciontach ag an ngiúiré, is é an breitheamh a chinneann an phianbhreith.

Má bhraitheann taobh amháin nár déileáladh leis an triail i gceart nó go cóir, is féidir leo achomharc a dhéanamh chuig cúirt níos airde. Féadfaidh an chúirt is airde an cinneadh a chur ar ceal nó é a choinneáil mar an gcéanna. Is í an Chúirt Uachtarach an chúirt is airde. Níl aon achomharc ann i gcoinne chinneadh na Cúirte Uachtaraí.