Cumann Idirnáisiúnta na gCónaidhm Lúthchleasaíochta (IAAF)
Cad é an IAAF?

Is é Cumann Idirnáisiúnta na gCónaidhm Lúthchleasaíochta (IAAF) an comhlacht rialaithe ar fud an domhain maidir le lúthchleasaíocht ar leibhéal gairmiúil agus rian agus réimse. Is é an aidhm atá leis ná leibhéil ghairmiúla a chruthú agus a rialáil agus na caighdeáin a leagan síos maidir le comórtais a riaradh, trealamh a úsáid, agus taifid dhomhanda a dhoiciméadú. Tá tionchar mór ag a ról mar cheannaire domhanda sa lúthchleasaíocht, ag athrú fad amaitéarach ina thionscal gairmiúil, ar spóirt ghairmiúla.

Stair

Bunaíodh Cónaidhm Idirnáisiúnta Lúthchleasaíochta Amaitéarach an 17 Iúil, 1912 i Stócólm, an tSualainn ag ionadaithe ó chónaidhmeanna lúthchleasaíochta ó gach cearn den domhan. Bunaíodh an IAAF mar gheall go raibh an-tóir ar lúthchleasaíocht ag deireadh na 1800idí, mar aon le go leor spóirt eile. D’fhonn caighdeáin chomhsheasmhacha lúthchleasaíochta a choinneáil ba ghá comhlacht rialaithe ar fud an domhain a bhunú do lúthchleasaíocht ar leibhéal gairmiúil. Cé gur measadh go raibh sé fós ina spórt amaitéarach, lean lúthchleasaíocht agus an IAAF ag fás sa leathchéad bliain amach romhainn. Ó bunaíodh é, tá méadú mór tagtha ar an IAAF, líon na ndaoine ar an gcomhairle ag méadú ó seacht go 27 agus líon na mball cónaidhme ag méadú ó 17 go 212. Sna 1970idí thug an IAAF an Sraith Lúthchleasaíochta Domhanda isteach a thug an Ba iad na Cluichí Oilimpeacha craobhchomórtais na lúthchleasaíochta ar leibhéal gairmiúil. I 1985, agus luach agus gairmiúlacht na lúthchleasaíochta ar leibhéal gairmiúil á bhaint amach, thosaigh an IAAF ag soláthar cúitimh do lúthchleasaithe. Sa bhliain 2001, d’athraigh an IAAF a n-ainm ón gCónaidhm Idirnáisiúnta Lúthchleasaíochta Amaitéarach go Cumann Idirnáisiúnta na gCónaidhm Lúthchleasaíochta mar gheall ar an radharc domhanda atá ag athrú ar lúthchleasaíocht ar leibhéal gairmiúil.

Struchtúr

Tá 212 cónaidhm ball san IAAF; ceann do gach náisiún rannpháirteach atá roinnte ina sé chumann ceantair de réir mór-roinne. Amhail 2014, beidh an eagraíocht faoi rialú faoi cheannaireacht an Uachtaráin Lamine Diack. Tá sé ina bhall de chomhairle IAAF atá comhdhéanta freisin de cheathrar leas-uachtaráin, an cisteoir, ionadaí ó gach cumann ceantair, agus cúig bhall dhéag eile. Tá sé de chumhacht ag comhairle IAAF gnóthaí uile na heagraíochta a riar, lena n-áirítear poist a cheapadh, cinntí práinneacha a dhéanamh, an buiséad a bhainistiú, agus cláir fhorbartha a chruthú. Is cuid de chomhdháil IAAF í an chomhairle atá comhdhéanta freisin den triúr ball is mó de gach cónaidhm ball agus comhaltaí oinigh speisialta. Tá sé de chumhacht ag comhdháil IAAF rialacha agus rialacháin a leasú, comórtais a bhunú, agus dámhachtainí a thabhairt amach.

Comórtais

Riarann ​​an IAAF go leor comórtais leibhéal gairmiúil ar fud an domhain. I measc a liosta fada comórtais tá Sraith Lúthchleasaíochta an Domhain, craobhchomórtais idirnáisiúnta na lúthchleasaíochta, a chuimsíonn comórtais a reáchtáiltear de ghnáth gach dhá bhliain a chuimsíonn ó Chraobhchomórtais Dhíon Domhanda IAAF go Corn Siúil Rás Domhanda IAAF. Riarann ​​an IAAF sraith bhliantúil de chomórtais lae ar scála níos lú, lena n-áirítear Sraith Diamant IAAF, Rásaí Bóthair Lipéad IAAF, agus Dúshlán Siúil Rás IAAF. Cé nach bhfuil baint dhíreach aige leis, aithníonn an IAAF go hoifigiúil na Cluichí Oilimpeacha agus Cluichí Oilimpeacha na nÓg mar chomórtais an-tábhachtach ar leibhéal gairmiúil.

Fíricí Spraoi faoin IAAF
  • Chuir an IAAF sléibhe ag rith a chatagóir féin. Tá a chraobhchomórtais dhomhanda féin agus ciorcad grand prix aige fiú.
  • Caithfidh seisear ball ar a laghad a bheith ag an gcomhairle.
  • Tá níos mó ball ag an IAAF ná na Náisiúin Aontaithe.
  • Meastar go forleathan gurb é an IAAF an ceannaire domhanda sa chath in aghaidh dópála sa lúthchleasaíocht ghairmiúil.


Imeachtaí a Rith
Imeachtaí Léim
Imeachtaí Caith
Buaileann Rian agus Réimse
IAAF
Gluais agus Téarmaí Rian agus Réimse

Lúthchleasaithe
Jesse Owens
Jackie Joyner-Kersee
Usain Bolt
Carl Lewis
Kenenisa Bekele