Do Horoscope Don Lá Amárach

Brainse Feidhmiúcháin - Uachtarán

Brainse Feidhmiúcháin - An tUachtarán

Is é ceannaire an Bhrainse Feidhmiúcháin Uachtarán an Stáit Aontaithe . Tá an chumhacht go léir ag an Uachtarán don bhrainse seo den rialtas agus tuairiscíonn na baill eile don Uachtarán. I measc codanna eile den bhrainse Feidhmiúcháin tá an Leas-Uachtarán, Oifig Feidhmiúcháin an Uachtaráin, agus an Comh-Aireachta.

An tUachtarán

Feictear don Uachtarán mar cheannaire ar Rialtas na SA agus tá sé ina cheann stáit agus ina Cheannasaí ar fhórsaí armtha na SA.Dealbh Abraham Lincoln
An Teach Bán
grianghraf le Ducksters

Ceann de phríomhchumhachtaí an Uachtaráin is ea an chumhacht reachtaíocht ón gComhdháil a shíniú ina dhlí nó í a chrosadh. Ciallaíonn crosta, cé gur vótáil an chomhdháil ar son an dlí, nach n-aontaíonn an tUachtarán. Is féidir an reachtaíocht a bheith ina dlí fós má vótálann dhá thrian de dhá theach na Comhdhála chun an crosadh a chur ar ceal. Is cuid é seo ar fad d’iarmhéid na gcumhachtaí a chuir an Bunreacht i bhfeidhm.

Ceann de phoist an Uachtaráin is ea na dlíthe atá curtha i bhfeidhm ag an gComhdháil a fhorfheidhmiú agus a chur i bhfeidhm. Chun seo a dhéanamh tá gníomhaireachtaí agus ranna cónaidhme ann a oibríonn don Uachtarán. Ceapann an tUachtarán ceannairí nó ceannairí na ngníomhaireachtaí seo. Tá cuid de na daoine seo ar Chomh-Aireachta an Uachtaráin freisin.

I measc fhreagrachtaí eile an Uachtaráin tá taidhleoireacht le náisiúin eile, lena n-áirítear conarthaí a shíniú, agus an chumhacht pardún a dheonú do choirpigh as coireanna cónaidhme.

Chun an chumhacht a chothromú tuilleadh agus an iomarca cumhachta a choinneáil ó aon duine amháin, tá aon duine teoranta do dhá théarma ceithre bliana de bheith ina Uachtarán. Tá an tUachtarán agus an Chéad Teaghlach ina gcónaí sa Teach Bán i Washington DC.

Ceanglais le bheith i d’Uachtarán

Luann an Bunreacht trí riachtanas maidir le duine a bheith ina Uachtarán:

35 bliana d'aois ar a laghad.
Saoránach de chuid na SA a rugadh go nádúrtha.
Beo sna Stáit Aontaithe ar feadh 14 bliana ar a laghad.

Leasuachtarán

Is é príomh jab an Leas-Uachtaráin a bheith réidh le dul i gceannas ar an Uachtarán dá dtarlódh rud éigin don Uachtarán. I measc na bpost eile tá comhionannas vótaí a bhriseadh sa vótáil sa Seanad agus comhairle a thabhairt don Uachtarán.

Oifig Feidhmiúcháin an Uachtaráin

Tá a lán le déanamh ag an Uachtarán. Le cuidiú le go leor dualgas an Uachtaráin, chruthaigh an tUachtarán Oifig Feidhmiúcháin an Uachtaráin (ar a dtugtar an EOP go gairid freisin) i 1939 Franklin D. Roosevelt . Tá Foireann an Tí Bháin i gceannas ar an EOP agus tá go leor de na comhairleoirí is gaire don Uachtarán acu. Formheasann an Seanad cuid de na poist EOP, cosúil leis an Oifig Bainistíochta agus Buiséid, agus fostaíonn an tUachtarán poist eile.


Dealbh de Abraham Lincoln
le Ducksters Cuimsíonn an EOP an Chomhairle Slándála Náisiúnta, a chabhraíonn le comhairle a thabhairt don Uachtarán ar shaincheisteanna amhail slándáil agus faisnéis náisiúnta. Cuid eile den EOP is ea Rúnaí Cumarsáide agus Preasa an Tí Bháin. Tugann Rúnaí an Phreasa faisnéisithe ar a bhfuil á dhéanamh ag an Uachtarán don phreas, nó do na meáin, ionas gur féidir le muintir na SA fanacht ar an eolas.

Ar an iomlán, cabhraíonn an EOP leis an mBrainse Feidhmiúcháin a choinneáil ag rith go réidh in ainneoin a réimse leathan freagrachtaí.

Comh-Aireachta

Is cuid thábhachtach chumhachtach den Bhrainse Feidhmiúcháin an Comh-Aireachta. Tá sé comhdhéanta de chinn 15 roinn éagsúla. Caithfidh siad uile a bheith faofa ag an Seanad.