Do Horoscope Don Lá Amárach

Timpeallacht do Pháistí

Forbhreathnú

Cad é an timpeallacht?

Is é an timpeallacht gach rud timpeall orainn. Cuimsíonn ár dtimpeallacht go léir lena n-áirítear an t-aer, ithir, uisce, plandaí agus ainmhithe an timpeallacht.

Domhan le cúlra bán
Domhan
Foinse: NASA Bithmhais agus Éiceachórais

Teastaíonn timpeallacht shláintiúil ó phlandaí agus ó ainmhithe chun maireachtáil. Is éard atá in éiceachóras ná limistéar ina mbíonn orgánaigh bheo ag idirghníomhú ar bhealach ar leith leis an timpeallacht áitiúil chun maireachtáil. Nuair a dhéanann fear damáiste d’éiceachórais, ansin seans nach mbeidh roinnt orgánaigh bheo in ann maireachtáil. Is éard is biome ann grúpa mór éiceachóras cosúil leis an bhfásach, na savanna agus an fhoraois bháistí.

Bithmhais agus Éiceachórais
Fásach
Féaraigh
Savanna
Tundra
Foraoisí Báistí Teochriosacha
Foraois mheasartha
Foraois Taiga
Mara
Fionnuisce
Reef choiréil


Cad is eolaíocht chomhshaoil ​​ann?

Déanann eolaíocht chomhshaoil ​​staidéar ar an gcomhshaol agus ar an gcaoi a n-oibríonn an talamh. Is minic a dhéanann eolaithe comhshaoil ​​staidéar ar an gcaoi a ndeachaigh daoine i bhfeidhm ar thimpeallacht an Domhain agus ar an gcaoi ar féidir linn an tionchar a bhíonn ag daoine ar an gcomhshaol a laghdú.

Déanann eolaithe comhshaoil ​​staidéar ar rudaí mar an t-atmaisféar, na haigéin, an gheolaíocht, na gnáthóga agus an éiceolaíocht.

Timthriallta Cothaitheach

Bíonn timpeallacht an Domhain ag athchúrsáil cothaithigh i gcónaí ionas gur féidir le codanna éagsúla den timpeallacht iad a úsáid. Tá na timthriallta seo tábhachtach chun orgánaigh bheo a bheith ann. I measc roinnt timthriallta tábhachtacha tá an timthriall uisce, an timthriall nítrigine, an timthriall carbóin, an timthriall ocsaigine, agus an slabhra bia.

Slabhra Bia agus Gréasáin
Timthriall Carbóin
Timthriall Ocsaigine
Timthriall Uisce
Timthriall Nítrigine


Fadhbanna Comhshaoil

Chruthaigh gníomhaíochtaí daonna go leor saincheisteanna comhshaoil ​​ó thruailliú talún, uisce agus aeir. Cuid d’eolaíocht na timpeallachta is ea a chinneadh cén tionchar a bhí ar an gcomhshaol agus ansin oibriú ar bhealaí chun cuidiú leis an gcomhshaol téarnamh.

Truailliú Talún
Truailliú aeir
Truailliú Uisce
Ciseal ózóin
Athchúrsáil
Téamh domhanda


Fuinneamh in-athnuaite

Gné thábhachtach amháin de chabhrú leis an gcomhshaol téarnamh is ea fuinneamh in-athnuaite. Úsáideann fuinneamh in-athnuaite foinsí fuinnimh nach féidir a 'úsáid suas'. Seachas breoslaí iontaise a dhó mar ghual agus ola, úsáideann fuinneamh in-athnuaite foinsí fuinnimh mar an ghaoth agus an Ghrian.

Fuinneamh in-athnuaite
Fuinneamh Bithmhaise
Fuinneamh Geoiteirmeach
Hidreachumhacht
Cumhacht gréine
Fuinneamh Tonn agus Taoide
Cumhacht Gaoithe


Ábhair Eile

I measc na n-ábhar eile a d’fhéadfadh a bheith suimiúil agus tú ag déanamh staidéir ar an gcomhshaol tá:

Atmaisféar
Aeráid
Aimsir
Creimeadh
Tonnta Aigéin agus Srutháin
Taoidí Aigéin
Aois oighear
Tinte Foraoise


Fíricí Suimiúla faoin gComhshaol
  • In 2014, tháirg na Stáit Aontaithe thart ar 258 milliún tonna de bhruscar. Rinneadh timpeall 89 milliún tonna den bhruscar sin a athchúrsáil nó a mhúiríniú.
  • Trí 89 milliún tonna de bhruscar a athchúrsáil, laghdaíodh astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin faoi 181 milliún tonna méadrach.
  • In 2015, tháinig thart ar 67% den leictreachas a gineadh sna Stáit Aontaithe ó dhó breoslaí iontaise lena n-áirítear gual, gás nádúrtha, agus peitriliam.
  • Tagann timpeall 20% den leictreachas a ghintear sna Stáit Aontaithe ó ghléasraí cumhachta núicléacha.
  • Dá bhféadfá leas a bhaint as an bhfuinneamh ó sholas na gréine go léir a thiteann ar an Domhan in aon uair an chloig, bheadh ​​go leor fuinnimh agat chun an domhan a sholáthar ar feadh bliana.
  • Is í an chathair leis an truailliú aeir is measa sna Stáit Aontaithe ná Los Angeles, California.
  • Tá timpeall 40% de na haibhneacha agus na lochanna sna Stáit Aontaithe ró-truaillithe le haghaidh iascaireachta nó snámha.
  • Is minic go mbíonn truailliú uisce mar thoradh ar thruailliú talún nó truailliú aeir a aistrítear chuig lochanna, aigéin agus aibhneacha nuair a bhíonn sé ag cur báistí.
  • Cuidíonn an ciseal ózóin le muid a chosaint ar ailse is cúis le gathanna ón ngrian. Rinne ceimiceáin ar a dtugtar Chlorofluorocarbons (CFCanna) damáiste don chiseal ózóin.
Fadhbanna Comhshaoil
Truailliú Talún
Truailliú aeir
Truailliú Uisce
Ciseal ózóin
Athchúrsáil
Téamh domhanda
Foinsí Fuinnimh In-athnuaite
Fuinneamh in-athnuaite
Fuinneamh Bithmhaise
Fuinneamh Geoiteirmeach
Hidreachumhacht
Cumhacht gréine
Fuinneamh Tonn agus Taoide
Cumhacht Gaoithe

Leathanach


Leathanach