Do Horoscope Don Lá Amárach

Daonlathas

Daonlathas

Cad is daonlathas ann?

Is rialtas é an daonlathas a ritheann na daoine. Tá cead cainte (nó vóta) ag gach saoránach faoin gcaoi a reáchtáiltear an rialtas. Tá sé seo difriúil ó monarcacht nó deachtóireacht ina bhfuil an chumhacht go léir ag duine amháin (an rí nó an deachtóir).

Cineálacha Daonlathais

Tá dhá phríomhchineál daonlathais ann: díreach agus ionadaíoch.

Díreach - Daonlathas díreach is ea daonlathas ina vótálann gach saoránach ar gach cinneadh tábhachtach. Bhí ceann de na chéad daonlathais dhíreacha ann Aithin, an Ghréig . Chruinnigh na saoránaigh go léir le vótáil sa phríomhchearnóg ar mhórcheisteanna. Bíonn sé deacair daonlathas díreach a fháil nuair a fhásann an daonra. Samhlaigh an 300 milliún duine sna Stáit Aontaithe ag iarraidh teacht le chéile in aon áit amháin chun saincheist a chinneadh. Bheadh ​​sé dodhéanta.

Ionadaí - Is daonlathas ionadaíoch an cineál eile daonlathais. Seo an áit a dtoghfaidh na daoine ionadaithe chun an rialtas a reáchtáil. Poblacht dhaonlathach ainm eile don chineál seo daonlathais. Is daonlathas ionadaíoch na Stáit Aontaithe. Toghann na saoránaigh ionadaithe ar nós an uachtarán, baill na comhdhála, agus seanadóirí chun an rialtas a reáchtáil.

Cad iad na tréithe a chuimsíonn daonlathas?

Tá tréithe áirithe i bpáirt ag formhór na rialtas daonlathach inniu. Liostaíonn muid cúpla ceann de na cinn mhóra thíos:

Riail na saoránach - Phléamar é seo cheana sa sainmhíniú ar an daonlathas. Caithfidh cumhacht an rialtais a bheith i lámha na saoránach go díreach nó trí ionadaithe tofa.

Saor-thoghcháin - Reáchtálann daonlathais toghcháin chothroma saor in aisce ina gceadaítear do gach saoránach vótáil mar is mian leo.

Riail tromlaigh le cearta an duine aonair - I ndaonlathas, rialóidh tromlach na ndaoine, ach cosnaítear cearta an duine aonair. Cé go bhféadfaidh an tromlach na cinntí a dhéanamh, tá cearta áirithe ag gach duine mar shaor-chaint, saoirse reiligiúin, agus cosaint faoin dlí.

Teorainneacha ar Dhlíodóirí - I ndaonlathas cuirtear teorainneacha ar na hoifigigh tofa mar an t-uachtarán agus an chomhdháil. Níl ach cumhachtaí áirithe acu agus tá teorainneacha téarma acu freisin nuair nach bhfuil siad in oifig ach chomh fada.

Rannpháirtíocht na saoránach - Caithfidh saoránaigh daonlathais a bheith rannpháirteach chun go n-oibreoidh sé. Caithfidh siad na saincheisteanna a thuiscint agus vótáil. Chomh maith leis sin, i bhformhór na ndaonlathais inniu, tá cead ag gach saoránach vótáil. Níl aon srianta ar chine, inscne, nó saibhreas mar a bhí san am atá thart.

Daonlathais sa Réaltacht

Cé go mbraitheann an daonlathas mar an cineál rialtais foirfe, cosúil le gach rialtas, tá a shaincheisteanna i ndáiríre. I measc roinnt cáineadh ar dhaonlathais tá:
  • Ní féidir ach le daoine saibhre acmhainn rith chun oifige, rud a fhágann an fíorchumhacht i lámha na saibhir.
  • Is minic nach mbíonn na vótálaithe ar an eolas agus ní thuigeann siad a bhfuil siad ag vótáil.
  • Is beag rogha a thugann vótálaithe ar shaincheisteanna do chórais dhá pháirtí (cosúil leis na Stáit Aontaithe).
  • Is féidir le maorlathas mór na ndaonlathais a bheith mí-éifeachtach agus tógfaidh sé tamall fada cinntí a dhéanamh.
  • Féadann éilliú inmheánach cothroime na dtoghchán agus cumhacht na ndaoine a theorannú.
In ainneoin shaincheisteanna an daonlathais, áfach, cruthaíodh go bhfuil sé ar cheann de na cineálacha rialtais nua-aimseartha is cothroime agus is éifeachtaí ar domhan inniu. Is gnách go mbíonn níos mó saoirsí, cosaintí agus caighdeán maireachtála níos airde ag daoine a chónaíonn i rialtais dhaonlathacha ná mar atá i bhfoirmeacha eile rialtais.

An Daonlathas é na Stáit Aontaithe?

Is daonlathas indíreach nó poblacht na Stáit Aontaithe. Cé nach bhfuil ach cead cainte beag ag gach saoránach, tá cead cainte acu maidir leis an gcaoi a reáchtáiltear an rialtas agus cé a ritheann an rialtas.

Fíricí Suimiúla faoin Daonlathas
  • Tagann an focal 'daonlathas' ón bhfocal Gréigise 'demos' a chiallaíonn 'daoine.'
  • Ní úsáidtear an focal ‘daonlathas’ áit ar bith i mBunreacht na S.A. Sainmhínítear an rialtas mar 'phoblacht.'
  • Is iad na 25 tír is saibhre ar domhan ná daonlathais.
  • Is iad na Stáit Aontaithe an daonlathas aitheanta is sine ar domhan an lae inniu.