Do Horoscope Don Lá Amárach

Saol Laethúil sa tSín Ársa

An gnáthshaol

Stair do Pháistí >> An tSín Ársa

Saol mar Fheirmeoir

Feirmeoirí tuathánacha ba ea formhór na ndaoine sa tSean-tSín. Cé go raibh meas acu ar an mbia a chuir siad ar fáil don chuid eile de na Sínigh, bhí saol crua agus deacair acu.

Bhí an gnáthfheirmeoir ina chónaí i sráidbhaile beag ina raibh timpeall 100 teaghlach. D'oibrigh siad feirmeacha beaga teaghlaigh. Cé go raibh céachtaí acu agus uaireanta go n-úsáideann siad ainmhithe cosúil le madraí agus damh chun an obair a dhéanamh, rinneadh an chuid is mó den obair de láimh.

Daoine sa tSean-tSín
Bál Oíchele Huang Shen Ag obair don Rialtas

Bhí ar fheirmeoirí obair don rialtas ar feadh thart ar mhí amháin gach bliain. D’fhóin siad sna tionscadail tógála míleata nó d’oibrigh siad mar chanálacha tógála, palaces, agus ballaí cathrach. Bhí ar fheirmeoirí cáin a íoc freisin trí chéatadán dá mbarr a thabhairt don rialtas.Bia

Bhí an cineál bia a d’ith daoine ag brath ar an áit a raibh siad ina gcónaí. Sa tuaisceart ba é an príomhbharr ná gráin ar a dtugtar muiléad agus sa deisceart ba é an príomhbharr rís. Faoi dheireadh tháinig rís mar phríomh-stáplacha i gcuid mhaith den tír. Choinnigh feirmeoirí ainmhithe cosúil le gabhair, muca agus sicíní freisin. D'ith daoine a bhí ina gcónaí gar do na haibhneacha iasc freisin.

Saol sa Chathair

Bhí an saol i bhfad difriúil dóibh siúd a bhí ina gcónaí sa chathair. D’oibrigh daoine sna cathracha poist éagsúla lena n-áirítear ceannaithe, ceardaithe, oifigigh rialtais, agus scoláirí. D’fhás go leor cathracha sa tSean-tSín an-mhór agus bhí daonra sna céadta mílte daoine san iomlán.

Bhí cathracha na Síne timpeallaithe ag ballaí iontacha déanta as salachar pacáilte. Dúnadh geataí na cathrach gach oíche agus ní raibh cead ag aon duine dul isteach sa chathair nó í a fhágáil tar éis dorcha.

Saol an Teaghlaigh

Bhí teaghlach na Síne á rialú ag athair an tí. Ceanglaíodh ar a bhean chéile agus a leanaí géilleadh dó i ngach rud. De ghnáth thug mná aire don bhaile agus thóg siad na páistí. Shocraigh na tuismitheoirí comhpháirtithe pósta agus is minic nach raibh mórán tionchair ag roghanna na leanaí a phósfadh ar rogha an tuismitheora.

Cuid mhór de shaol teaghlaigh na Síne ba ea meas a sinsir. Ceanglaíodh ar leanaí de gach aois, fiú amháin fásta, meas a bheith acu ar a dtuismitheoirí. Lean an meas seo fiú tar éis do dhaoine a bheith marbh. Is minic a dhéanfadh na Sínigh guí ar a sinsir agus íobairtí a ofráil dóibh. Bhí meas na sinsir mar chuid den reiligiún Confucianism freisin.

Scoil

Níor fhreastail ach buachaillí saibhre ar scoil sa tSean-tSín. D’fhoghlaim siad conas scríobh ag úsáid peannaireacht. D’fhoghlaim siad freisin faoi theagasc Confucius agus rinne siad staidéar ar fhilíocht. Ba scileanna tábhachtacha iad seo d’oifigigh rialtais agus do na huaisle.

Saol na mBan

Bhí saol na mban sa tSean-tSín deacair go háirithe. Measadh go raibh siad i bhfad níos lú luachmhar ná fir. Uaireanta nuair a rugadh cailín óg cuireadh taobh amuigh í chun bás a fháil mura mbeadh an teaghlach ag iarraidh sin. Measadh go raibh sé seo ceart go leor ina sochaí. Ní raibh aon guth ag mná maidir le cé a phósfadh siad.

Fíricí spéisiúla faoin Saol Laethúil sa tSean-tSín
  • Measadh go raibh na ceannaitheoirí ar an aicme oibrithe is ísle. Ní raibh cead acu síoda a chaitheamh ná marcaíocht i gcarráistí.
  • Bhí cosa pianmhar ar chailíní óga chun a gcosa a chosc ó fhás mar gur measadh go raibh na cosa beaga tarraingteach. Ba mhinic a d’fhág sé seo go raibh a gcosa dífhoirmithe agus go raibh sé deacair orthu siúl.
  • De ghnáth bhí cónaí ar thrí ghlúin (seantuismitheoirí, tuismitheoirí, agus leanaí) sa teach céanna.
  • Bhí clós sa chuid is mó de thithe na cathrach a bhí oscailte don spéir.
  • Tháinig tae chun bheith ina chuid thábhachtach de chultúr na Síne timpeall an 2ú haois. Tugadh 'cha' air.