Do Horoscope Don Lá Amárach

Leasuithe ar an mBunreacht

Leasuithe ar Bhunreacht na SA

Athrú nó breisiú ar an mBunreacht is ea leasú. Tugtar an chéad 10 leasú ar Bhunreacht na Stát Aontaithe Bille na gCeart . Daingníodh Bille na gCeart i 1791, ach tamall gairid tar éis don Bhunreacht a bheith daingnithe den chéad uair. Tá sé seo toisc nár aontaigh roinnt stát an Bunreacht a dhaingniú ach amháin nuair a bhí a fhios acu go gcuirfí Bille um Chearta go luath.

Cuireadh leasuithe breise leis an mBunreacht thar na blianta.

Conas a dhéantar Leasuithe

Tógann sé dhá chéim chun leasú a chur leis an mBunreacht:

Céim 1: Togra - Is féidir leasú a mholadh le vóta dhá thrian sa Chomhdháil, lena n-áirítear Teach na nIonadaithe agus an Seanad, nó coinbhinsiún náisiúnta ar a mbeidh dhá thrian de na stáit. Mhol an Chomhdháil na leasuithe reatha go léir atá againn faoi láthair.

Céim 2: Daingniú - Ansin, caithfear an leasú a dhaingniú. Is féidir é a dhaingniú le trí cheathrú de na reachtas stáit nó le coinbhinsiúin stáit i dtrí cheathrú de na stáit. Níor úsáid ach an 21ú leasú modh an choinbhinsiúin stáit.

Liosta Leasuithe

Tá 27 leasú iomlán ann inniu. Seo thíos cur síos gairid ar gach ceann acu.

1ú tríd an Deichiú - Féach an Bille na gCeart .

11ú (7 Feabhra, 1795) - Leagann an leasú seo teorainneacha le cathain is féidir stát a agairt. Thug sé díolúine go háirithe do stáit ó oireann dlí ó shaoránaigh lasmuigh den stát agus eachtrannaigh nach bhfuil ina gcónaí laistigh de theorainneacha an stáit.

12ú (15 Meitheamh, 1804) - Athbhreithniú ar nósanna imeachta toghcháin an uachtaráin.

13ú (6 Nollaig, 1865) - Chuir an leasú seo deireadh le sclábhaíocht agus le seirbhís ainneonach.

14ú (9 Iúil, 1868) - Sainmhínítear cad is brí le bheith i do shaoránach SAM. Cuireann sé cosc ​​ar stáit pribhléidí saoránach a laghdú agus cinntíonn sé ‘ceart chun próisis chuí agus cosaint chomhionann an dlí’ do gach saoránach.

15ú (3 Feabhra, 1870) - Thug sé ceart vótála do gach fear beag beann ar chine nó dath nó cibé an raibh siad ina sclábhaithe.

16ú (3 Feabhra, 1913) - Thug sé cumhacht don rialtas cónaidhme cáin ioncaim a bhailiú.

17ú (8 Aibreán, 1913) - Bunaíodh go dtoghfaí seanadóirí go díreach.

18ú (16 Eanáir, 1919) - Toirmeasc alcóil ag déanamh deochanna alcólacha mídhleathacha. (Dhéanfaí é a aisghairm níos déanaí leis an Aonú Leasú is Fiche)

19ú (18 Lúnasa, 1920) - Thug an 19ú leasú an ceart vótála do mhná. Tugtar vótáil na mban air freisin.

20ú (23 Eanáir, 1933) - Thug sé sonraí faoi théarmaí oifige na Comhdhála agus an Uachtaráin.

21ú (5 Nollaig, 1933) - Rinne an leasú seo an Ochtú Leasú Déag a aisghairm.

22ú (27 Feabhra, 1951) - Teoranta an t-uachtarán go dtí dhá théarma nó 10 mbliana ar a mhéad.

23ú (29 Márta, 1961) - Ar choinníoll go gceadófaí ionadaithe sa Choláiste Toghcháin do Washington, DC. Ar an mbealach seo bheadh ​​vóta ag saoránaigh Washington DC don uachtarán cé nach bhfuil siad go hoifigiúil mar chuid de stát.

24ú (23 Eanáir, 1964) - Deirtear nach gcaithfidh daoine cáin, ar a dtugtar cáin vótaíochta, a íoc chun vótáil.

25ú (10 Feabhra, 1967) - Shainmhínigh an leasú seo comharbas an uachtaráin dá dtarlódh rud éigin don uachtarán. Is é an Leas-Uachtarán an chéad duine atá ag teacht.

26ú (1 Iúil, 1971) - Socraigh an aois vótála náisiúnta ag 18.

27ú (5 Bealtaine nó 7 Bealtaine, 1992) - Deirtear nach féidir le hathruithe tuarastail Congressional teacht i bhfeidhm go dtí tús an chéad seisiúin eile den Chomhdháil.