Do Horoscope Don Lá Amárach

An tAcht um Chearta Sibhialta 1964

An tAcht um Chearta Sibhialta 1964

Bhí an tAcht um Chearta Sibhialta 1964 ar cheann de na dlíthe cearta sibhialta is tábhachtaí i stair na Stát Aontaithe. Chuir sé cosc ​​ar idirdhealú, chuir sé deireadh le deighilt chiníoch, agus chosain sé cearta vótála na mionlach agus na mban.

An tAcht um Chearta Sibhialta 1964 sínithe ag an uachtarán
Lyndon Johnson ag síniú an Achta um Chearta Sibhialta
le Cecil Stoughton
Cúlra

Tá an Dearbhú Neamhspleáchais dearbhaíodh 'Cruthaítear gach fear ar cóimhéid.' Mar sin féin, nuair a bunaíodh an tír den chéad uair níor bhain an luachan seo le gach duine, ach le húinéirí talún bána saibhre amháin. Le himeacht aimsire, tháinig feabhas ar rudaí. Scaoileadh saor na sclábhaithe tar éis an Chogaidh Chathartha agus tugadh an ceart vótála do mhná agus do dhaoine neamh-bhána araon leis an 15ú agus an 19ú leasú.

In ainneoin na n-athruithe seo, áfach, bhí daoine fós ann a raibh a mbunchearta sibhialta á ndiúltú dóibh. Cheadaigh dlíthe Jim Crow sa deisceart deighilt chiníoch agus bhí idirdhealú bunaithe ar inscne, cine agus reiligiún dlíthiúil. I rith na 1950idí agus go luath sna 1960idí throid ceannairí ar nós Martin Luther King, Jr ar son cearta sibhialta gach duine. Thug imeachtaí ar nós an March on Washington, an Montgomery Bus Boycott, agus Feachtas Birmingham na ceisteanna seo chun tosaigh i bpolaitíocht Mheiriceá. Bhí gá le dlí nua chun cearta sibhialta gach duine a chosaint.

Uachtarán John F. KennedyAr 11 Meitheamh, 1963 Uachtarán John F. Kennedy thug sé óráid ag éileamh dlí um chearta sibhialta a thabharfadh ‘an ceart do gach Meiriceánach freastal ar shaoráidí atá oscailte don phobal’ agus a thabharfadh ‘cosaint níos mó don cheart vótála.’ Thosaigh an tUachtarán Kennedy ag obair leis an gComhdháil chun bille nua um chearta sibhialta a chruthú. Mar sin féin, feallmharaíodh Kennedy an 22 Samhain, 1963 agus ghlac an tUachtarán Lyndon Johnson seilbh air.

Cruinnithe ceannairí cearta sibhialta leis an uachtarán
Buaileann Lyndon Johnson le Ceannairí um Chearta Sibhialta
le Yoichi Okamoto
Sínithe ina Dhlí

Uachtarán Johnson theastaigh uaidh freisin go rithfí bille nua um chearta sibhialta. Rinne sé an bille ar cheann de na príomhthosaíochtaí a bhí aige. Tar éis dó an bille a oibriú tríd an Teach agus tríd an Seanad, shínigh an tUachtarán Johnson an bille ina dhlí ar 2 Iúil, 1964.

Príomhphointí an Dlí

Roinneadh an dlí ina 11 chuid ar a dtugtar teidil.
 • Teideal I - Caithfidh na riachtanais vótála a bheith mar an gcéanna do gach duine.
 • Teideal II - Idirdhealú toirmiscthe i ngach áit phoiblí mar óstáin, bialanna agus amharclanna.
 • Teideal III - Ní fhéadfaí rochtain ar áiseanna poiblí a dhiúltú bunaithe ar chine, reiligiún nó bunús náisiúnta.
 • Teideal IV - Éilítear nach ndéanfaí scoileanna poiblí a dheighilt a thuilleadh.
 • Teideal V - Thug sé níos mó cumhachtaí don Choimisiún um Chearta Sibhialta.
 • Teideal VI - Idirdhealú eisiatach ag gníomhaireachtaí rialtais.
 • Teideal VII - Idirdhealú eisiatach ag fostóirí bunaithe ar chine, inscne, reiligiún nó bunús náisiúnta.
 • Teideal VIII - Éilítear go soláthrófaí sonraí vótálaithe agus faisnéis chlárúcháin don rialtas.
 • Teideal IX - Ceadaítear lawsuits cearta sibhialta a aistriú ó chúirteanna áitiúla go cúirteanna cónaidhme.
 • Teideal X - Bunaíodh an tSeirbhís Caidrimh Pobail.
 • Teideal XI - Ilghnéitheach.
An tAcht um Chearta Vótála

Bliain tar éis an tAcht um Chearta Sibhialta a shíniú ina dhlí, ritheadh ​​dlí eile ar a dtugtar an tAcht um Chearta Vótála 1965. Bhí sé i gceist leis an dlí seo árachas a thabhairt nár diúltaíodh do dhuine ar bith an ceart vótála 'mar gheall ar chine nó dath.'

Fíricí Suimiúla faoin Acht um Chearta Sibhialta 1964
 • Vótáil céatadán níos airde de phoblachtánaigh (80%) sa Teach i bhfabhar an dlí ná na daonlathaigh (63%). Tharla an rud céanna sa Seanad inar vótáil 82% de phoblachtánaigh i bhfabhar i gcoinne 69% de na daonlathaigh.
 • Dúirt an tAcht um Pá Comhionann 1963 gur cheart an t-airgead céanna a íoc le fir agus mná as an jab céanna a dhéanamh.
 • Bhí daonlathaithe an Deiscirt go láidir i gcoinne an bhille agus scagtha ar feadh 83 lá.
 • Chuir an tAcht um Chearta Vótála deireadh le mórchuid na riachtanas vótála níos faide ná aois agus saoránacht.
 • D’fhreastail Martin Luther King, Jr ar shíniú oifigiúil an dlí ag an Uachtarán Johnson.