Imoibrithe Ceimiceacha

Imoibrithe Ceimiceacha

Is éard is imoibriú ceimiceach ann próiseas ina ndéantar athrú ceimiceach ar shraith substaintí chun substaint dhifriúil a fhoirmiú.

Cá dtarlaíonn imoibrithe ceimiceacha?

B’fhéidir go gceapfá nach dtarlaíonn frithghníomhartha ceimiceacha ach i saotharlanna eolaíochta, ach go bhfuil siad ag tarlú an t-am ar fad sa saol laethúil. Gach uair a itheann tú, úsáideann do chorp imoibrithe ceimiceacha chun do bhia a bhriseadh síos ina fhuinneamh. I measc samplaí eile tá meirgeadh miotail, dó adhmaid, cadhnraí a tháirgeann leictreachas, agus fótaisintéis i bplandaí.

Cad iad imoibrithe, imoibreáin agus táirgí?

Is iad imoibreáin agus imoibrithe na substaintí a úsáidtear chun an t-imoibriú ceimiceach a dhéanamh. Is éard is imoibreán ann aon substaint a ídítear nó a úsáidtear le linn an imoibrithe.

Tugtar an táirge ar an tsubstaint a tháirgtear trí imoibriú ceimiceach.

Ráta Imoibrithe

Ní tharlaíonn gach imoibriú ceimiceach ag an ráta céanna. Tarlaíonn cuid acu go han-tapa cosúil le pléascanna, agus tógann cuid eile tamall fada, cosúil le meirgeadh miotail. Tugtar an ráta imoibrithe ar an luas a iompaíonn na himoibreáin ina dtáirgí.

Is féidir an ráta imoibrithe a athrú trí fhuinneamh cosúil le teas, solas na gréine nó leictreachas a chur leis. Má chuirtear fuinneamh le frithghníomhú is féidir leis an ráta imoibrithe a mhéadú go suntasach. Chomh maith leis sin, trí thiúchan nó brú na n-imoibreán a mhéadú is féidir leis an ráta imoibrithe a luathú.

Cineálacha Frithghníomhartha

Tá go leor cineálacha imoibrithe ceimiceacha ann. Seo cúpla sampla:
 • Imoibriú sintéise - Imoibriú sintéise is ea imoibriú ina gcomhcheanglaíonn dhá shubstaint le substaint nua a dhéanamh. Is féidir é a thaispeáint i gcothromóid sa chaoi is go bhfuil A + B -> AB.
 • Imoibriú dianscaoilte - Imoibriú dianscaoilte nuair a bhriseann substaint chasta síos chun dhá shubstaint ar leithligh a fhoirmiú. Is féidir é a thaispeáint i gcothromóid sa chaoi is go bhfuil AB -> A + B.
 • Dóchán - Tarlaíonn imoibriú dócháin nuair a chomhcheanglaíonn ocsaigin le comhdhúil eile chun uisce agus dé-ocsaíd charbóin a fhoirmiú. Táirgeann imoibrithe dócháin fuinneamh i bhfoirm teasa.
 • Díláithriú aonair - Tugtar imoibriú ionaid freisin ar imoibriú díláithrithe aonair. Féadfaidh tú smaoineamh air mar imoibriú nuair a thógann comhdhúil amháin substaint ó chomhdhúil eile. Is é a chothromóid A + BC -> AC + B.
 • Díláithriú dúbailte - Tugtar imoibriú metathesis ar imoibriú díláithrithe dúbailte freisin. Is féidir leat smaoineamh air mar dhá shubstaint trádála comhdhúile. Is é a chothromóid AB + CD -> AD + CB.
 • Imoibriú fótaiceimiceach - Imoibriú fótaiceimiceach atá i gceist fótóin ó sholas. Is sampla é fótaisintéis den chineál seo d'imoibriú ceimiceach.
Catalaíoch agus Coscóirí

Uaireanta úsáidtear tríú substaint in imoibriú ceimiceach chun an t-imoibriú a bhrostú nó a mhoilliú. Cuidíonn catalaíoch le ráta an imoibrithe a bhrostú. Murab ionann agus imoibrithe eile san imoibriú, ní ídíonn catalaíoch an t-imoibriú. Úsáidtear inhibitor chun an t-imoibriú a mhoilliú.

Fíricí Suimiúla faoi Fhrithghníomhartha Ceimiceacha
 • Nuair a leáíonn oighir athraíonn sé go fisiceach ó sholad go leacht. Ní imoibriú ceimiceach é seo, áfach, toisc go bhfanann sé mar an tsubstaint fhisiceach chéanna (H.a dóNÓ).
 • Tá meascáin agus tuaslagáin difriúil ó imoibrithe ceimiceacha toisc go bhfanann móilíní na substaintí mar an gcéanna.
 • Faigheann an chuid is mó de na carranna a gcumhacht ó inneall a úsáideann imoibriú ceimiceach dócháin.
 • Déantar roicéid a thiomáint ag an imoibriú a tharlaíonn nuair a chuirtear hidrigin leachtach agus ocsaigin leachtach le chéile.
 • Nuair a bhíonn imoibriú amháin ina chúis le seicheamh imoibriúcháin, tugtar imoibriú slabhrúil air seo uaireanta.