Do Horoscope Don Lá Amárach

Bheith i do Shaoránach de chuid na SA

Bheith i do Shaoránach de chuid na SA

Le linn stair na Stát Aontaithe tá go leor daoine tar éis dul ar imirce go dtí na Stáit Aontaithe ó thíortha eile. Is féidir leis na daoine seo a bheith ina saoránaigh de na Stáit Aontaithe trí dhul tríd an bpróiseas dlí a leagtar amach thíos.

Cad is saoránach ann?

Is éard is saoránach ann duine a aithnítear mar bhall dlíthiúil de thír.

Cearta Saoránach

Tá cearta áirithe ag saoránaigh na Stát Aontaithe. Féadfaidh siad vótáil i dtoghcháin, reáchtáil in oifig phoiblí, obair don rialtas, agus iad a chosaint le dlíthe na S.A.

Cé atá in ann a bheith i do shaoránach?

D’fhonn a bheith i do shaoránach caithfidh duine dul ar imirce go dlíthiúil chuig na Stáit Aontaithe agus cónaí anseo ar feadh cúig bliana. Is féidir le hinimircigh iarratas a dhéanamh ar chárta buanchónaitheora ar a dtugtar Cárta Glas. Ina theannta sin, caithfidh inimircigh a bheith 18 mbliana d’aois, dea-charachtar morálta a bheith léirithe acu, a bheith in ann Béarla a labhairt agus a thuiscint, agus a bheith toilteanach mionn dílseachta a thabhairt do na Stáit Aontaithe.

Iarratas

Chomh luath agus a bhíonn inimirceach incháilithe do shaoránacht, líonann siad isteach iarratas ar a dtugtar foirm N-400. Seolann siad é seo chuig Seirbhísí Saoránachta agus Inimirce na Stát Aontaithe (USCIS) lena phróiseáil. Tógfaidh sé tamall, uaireanta níos mó ná bliain, an t-iarratas a phróiseáil.

Méarlorgú

Iarrfar ar an duine atá ag déanamh iarratais méarloirg a dhéanamh. Déanfaidh an FBI a gcuid méarlorg a phróiseáil d’fhonn a gcúlra a sheiceáil agus a chinntiú nach bhfuil aon mhórchoireanna déanta acu.

Agallamh

Is é an chéad chéim eile ná oifigeach inimirce a chur faoi agallamh. Cuirfidh an t-oifigeach ceisteanna pearsanta ar an duine faoina phost, a theach, a theaghlach agus a chúlra. Déanfar tástáil orthu ar a gcumas Béarla a léamh agus a scríobh. Déanfar tástáil orthu freisin ar a gcuid eolais ar stair na Stát Aontaithe. Tá thart ar 100 ceist fhéideartha ann a d’fhéadfaí a chur. Is féidir leis an iarratasóir na ceisteanna a fháil roimh an am chun staidéar a dhéanamh.

Ceisteanna Samplacha

Seo cúpla ceist shampla:

Cad é dlí uachtarach na talún? (an Bunreacht)

Cad is leasú ann? (athrú nó cur leis an mBunreacht)

Cé atá i gceannas ar an mbrainse feidhmiúcháin? (an t-uachtarán)

Cad iad an dá chuid de Chomhdháil na S.A. (Seanad agus Teach na nIonadaithe)

Cé mhéad Seanadóir SAM atá ann? (100)

Ag tabhairt na mionn

Is é an chéim dheiridh chun bheith i do shaoránach de chuid na S.A. ná an Mionn Líomhaireachta a ghlacadh. De ghnáth tógtar é seo i seomra cúirte le roinnt daoine eile. Faoi mhionn geallann an duine géilleadh do dhlíthe an Bhunreachta agus na Stáit Aontaithe a chosaint. Nuair a ghlacann siad an mionn faigheann siad Teastas Eadóirseachta agus is saoránach de chuid na SA iad go hoifigiúil.

Fíricí Suimiúla faoi Bheith i do Shaoránach de chuid na SA
  • Meastar go huathoibríoch gur saoránaigh na tíre iad daoine a bheirtear sna Stáit Aontaithe. Tugtar saoránaigh 'dúchasacha' orthu.
  • Tugtar saoránaigh ‘eadóirsithe’ ar dhaoine a théann ar imirce chun na tíre agus a thagann chun bheith ina saoránaigh ansin.
  • D’fhéadfadh go mbeadh daoine áirithe incháilithe do shaoránacht gan na gnáthriachtanais go léir a bhaint amach.
  • Is féidir le leanaí faoi 18 a bheith ina saoránaigh eadóirsithe má chomhdaíonn a dtuismitheoirí iarratas thar ceann an linbh.
  • Tá thart ar 680,000 duine ina saoránaigh de chuid na SA gach bliain.