Do Horoscope Don Lá Amárach

Beathaisnéis Albert Einstein - Mórfhionnachtana

Albert Einstein

Tuilleadh Fionnachtana

I measc na bhfionnachtana agus na dteoiricí is cáiliúla ag Albert Einstein tá na ceithre pháipéar ceannródaíocha dá Bhliain Miracle (Éifeacht Fhótaileictreach agus Quanta Éadrom, Tairiscint Brownian, Relativity Speisialta, Coibhéis Fuinnimh Mais) agus Teoiric na Coibhneasachta Ginearálta. Mar sin féin, bhí go leor fionnachtana agus teoiricí níos tábhachtaí ag Einstein a d’fhorbair sé le linn a shlí bheatha eolaíochta. Tabharfaimid breac-chuntas ar chuid acu thíos.

Creathanna Adamhach Soladach nó Cainníochtaithe Einstein

I 1907, cúpla bliain tar éis an coincheap a thabhairt isteach go raibh solas ann i bpaicéid bheaga ar a dtugtar quanta, chuir Einstein teoiric chandamach i bhfeidhm ar chóras meicniúil den chéad uair. Mhol sé samhail do sholad ina bhfuil a ascalaithe aonair féin ag gach adamh i solad. Réitigh an tsamhail seo fadhb mhór san fhisic mheicniúil trí mhíniú conas a théann teas sonrach solad go nialas ag teocht nialasach. Tugadh Solad Einstein ar an tsamhail.

Grianghraf de roinnt eolaithe
Albert Einstein (an dara duine ó dheas) ag Comhdháil Solvay.
I measc na n-eolaithe suntasacha eile tá Marie Curie, Max Planck,
Hendrik Lorentz, agus Henri Poincare.

Údar: Benjamin Couprie


Dualgas Cáithníní Tonn

Chuir Einstein go mór le forbairt teoiric chandamach lena pháipéar i 1905 ar an éifeacht fhótaileictreach áit ar chuir sé síos ar an solas mar quanta beag (ar a dtabharfar fótóin ina dhiaidh sin). Le linn a ghairmréime go luath, mhol Einstein gur chóir caitheamh le solas mar thonn agus mar cháithnín. Tugtar dúbailteacht tonn-cháithníní solais ar an gcoincheap seo agus is bunús í le fisic chandamach.

Scríobhfadh Einstein níos déanaí ‘Is cosúil go gcaithfimid an teoiric amháin a úsáid uaireanta agus an teoiric eile uaireanta, agus uaireanta féadfaimid ceachtar acu a úsáid. Tá deacracht nua de chineál nua romhainn. Tá dhá phictiúr contrártha againn den réaltacht; ar leithligh ní mhíníonn ceachtar acu feiniméin an tsolais go hiomlán, ach le chéile déanann siad '.

Tonnta Imtharraingthe

Ag baint úsáide as a theoiric ghinearálta maidir le coibhneas, thuar Einstein tonnta imtharraingthe i 1916. Is suaitheadh ​​iad na tonnta seo i bhfabraic an spáis-ama de bharr maiseanna luathaithe. Níor foilsíodh an chéad bhreathnóireacht ar thonnta imtharraingthe go dtí 2016, 100 bliain tar éis do Einstein iad a thuar.

Cosmology Fisiciúil

Nuair a cuireadh teoiric ghinearálta Einstein maidir le coibhneasacht i bhfeidhm ar na cruinne ina hiomláine d’oscail sé brainse nua den fhisic ar a dtugtar cosmeolaíocht fhisiciúil. Breathnaíonn an réimse seo den fhisic ar bhuneilimintí agus nádúr na cruinne (An bhfuil na cruinne statach, ag leathnú, nó ag crapadh? Cén cruth atá ar na cruinne?). Rinne Einstein iniúchadh ar an smaoineamh seo i 1917 agus d’fhorbair sé teoiric ar chruinne statach inar úsáid sé ‘tairiseach cosmeolaíoch’ ina chothromóidí réimse. Dhéanfadh Einstein iniúchadh níos déanaí ar smaoineamh cruinne atá ag leathnú i 1931.


Satyendra Nath Bose i 1925
Údar: Anaithnid


Comhdhlúthán Bose-Einstein

I 1924, fuair Einstein páipéar ón matamaiticeoir Satyendra Nath Bose. D'úsáid an páipéar cur chuige uathúil i leith fadhbanna i meicnic chandamach ag úsáid matamaitice staidrimh. D’fhoilsigh Einstein páipéar Bose ar dtús agus ansin chuir sé roinnt páipéar dá chuid féin leis an ábhar. Ansin chuir Einstein modh staidrimh Bose i bhfeidhm ar mhóilíní gáis. Bhí an rud a fuair sé neamhghnách. Nuair a fhuaraítear grúpa adamh gar do nialas iomlán cruthaíonn siad staid nua ábhair. Tugadh comhdhlúthán Bose-Einstein ar an staid nua seo. Níor táirgeadh an chéad chomhdhlúthán Bose-Einstein i saotharlann go dtí 1995.

Fíricí Suimiúla

Bhí Walther Nernst, buaiteoir Dhuais Nobel sa cheimic, chomh tógtha sin le páipéar Einstein ar chreathanna adamhacha cainníochtaithe gur thaistil sé go Zurich, ar é a léamh, chun cuairt a thabhairt ar Einstein chun é a phlé leis.

In éineacht le Leo Szilard, chum Einstein cuisneoir gan aon páirteanna gluaiste. Tugadh cuisneoir Einstein air.

D'oibrigh Einstein leis an bhfisiceoir Nathan Rosen chun samhail de pholl péisteanna darb ainm Droichead Einstein-Rosen a fhorbairt.Beathaisnéis Albert Einstein Clár ábhair
  1. Forbhreathnú
  2. Ag fás suas Einstein
  3. Oideachas, Oifig na bPaitinní, agus Pósadh
  4. An Bhliain Miracle
  5. Teoiric na Coibhneasachta Ginearálta
  6. Duais Gairme Acadúil agus Duais Nobel
  7. Ag fágáil na Gearmáine agus an Dara Cogadh Domhanda
  8. Tuilleadh Fionnachtana
  9. Níos déanaí Saol agus Bás
  10. Sleachta agus Leabharliosta Albert Einstein
>> Aireagóirí agus Eolaithe

Aireagóirí agus Eolaithe Eile:
Alexander Graham Bell
Rachel Carson
George Washington Carver
Francis Crick agus James Watson
Marie Curie
Leonardo da Vinci
Thomas Edison
Albert Einstein
Henry Ford
Ben franklin
Robert Fulton
Galileo
Jane Goodall
Johannes Gutenberg
Stephen Hawking
Antoine Lavoisier
James Naismith
Isaac Newton
Louis Pasteur
Na Bráithre Wright


Oibreacha Luaite